Home » boom » זוג או פרד?

זוג או פרד?

התא המשפחתי קיבל חיזוק מאז תחילת הקורונה, היכולת לעבור את התקופה המאתגרת הזו תלויה ביכולת שלנו לבנות זוגיות נכונה. מהו אותו תא המאפשר חיים, מהי אותה זוגיות שבונה אותנו? איך נוכל ליצור קרקע יציבה בתוך מציאות שברירית ולא ידועה? 

אנחנו נמצאים בעיצומו של משבר הקורונה. משבר זה הולך לשנות אותנו, את היחס שלנו אולי אפילו את מהותנו. עוד לא היה בהיסטוריה מהלך כזה שתוך כמה חודשים כל חלק על פני כדור הארץ היה משתתף פעיל באותו תהליך. כל האנושות ניצבת מול בעיה אחת, מהי הדרך הנכונה? מה הקורונה מנסה לומר לנו? בצורה כוללת, אם נשים לב לתופעת אחת שהקורונה מחייבת אותנו, ריחוק פיזי, למה? 

צורות היחס האגואסטיות שבנינו ביננו, בני האדם וביננו כלפי הטבע הסובב חייבות להתפרק, ואנו רואים זאת בכלכלה, במשטר, בסדר החברתי, בתרבות, באמנות, בתקשורת. כל אותם יחסים בנויים על אגו אינדיבידואליסטי שהפוך לטבע הכללי. אנחנו בתחילה של עידן חדש לאנושות שבו אנחנו מתאימים את היחסים ביננו, לצורות היחסים של הטבע הכללי לצורה של אהבה, נתינה, השפעה. לכן, החשיבות העליונה לזוגיות, אפשר לומר, שהתא הראשון הבריא שלנו תהיה מערכת היחסים ביני לבין בן/בת הזוג שלי. אותה מערכת יחסים תהיה המודל הנכון להתקשרות של כל אחד, מעין מראה שלו ליכולת להתאים את עצמו לחוקי העולם החדש. 

אז מהו אותו קשר נכון? כמו שאמרנו, אנחנו חלקים של מערכת אחת שלמה, בני האדם חייבים ללמוד לחיות כמו יתר חלקי המערכת השלמה. הדומם, הצומח והחי פועלים נכון באופן אינסטינקטיבי בתוך מערכת הטבע ואילו בני האדם פועלים באופן הפוך! בצורה אגואיסטית. לנו יש אגו ולכן רק לנו יש בחירה. 'ואהבת לרעך כמוך' זה הכלל שלנו כדי להתאים את עצמנו למערכת החיים, זה הכלל לחיים חדשים, זה הכלל להיות אדם ואת הכלל הזה אנחנו צריכים לממש בתוך מערכת הזוגית שלנו ובכל יתר מערכות היחסים שלנו.