Home » boom » יוון הקדומה

יוון הקדומה

איאקס ואכילס משחקים בקוביה  – מבוסס על סיפור מלחמת טרויה – הומירוס, איליאדה ואודיסיאה, מתאר הפסקה בקרב לכן החניתות איתם הם מרוכזים במשחק ויושבים כאילו בכל רגע יצטרכו לקום ממושבם ולחזור לזירת הקרב. הדמויות יושבות זו מול זו בקומפוזיציה של v הגוף בפרופיל, חוץ מהעין שהיא חזיתית בהשפעת סגנון מצרי – המבוסס על העיקרון לפיו יש לכלול בציור כל פרט שאדם "יזדקק לו" בעולם הבא לאחר המוות. לכן ציור פרופיל של העין ההופך את העין לבלתי שימושית, כאילו חלק ממנה נחתך ואינו נראה –  עלול לפגוע בעתידה של הדמות המצוירת . בסך הכל הדמויות נראות כבעלות פרופורציות מציאותיות אך מסוגננות וסכמטיות.

מלחמת טרויה התקיימה לפי הארכיאולוגים בערך 1200 לפנה"ס
הסיפור על מלחמת טרויה שהוא חלק מהאפוס הגדול שכתב הומירוס (ככל הנראה) המבוסס על המיתולוגיה היוונית – מתאר את יחסי האדם והאלים כשהמציאות הריאלית והמציאות הדמיונית של תיאורי האלים והתנהגותם שזורים בה ויוצרים שלמות יפהפיה ומרתקת.
יש עקביות בהתנהגות האדם שנראית אנושית ומשכנעת ועקביות בהתנהגות האלים המוכרים לפי תכונותיהם ואחריותם על תחומים שונים בחיי האלים והאדם. התנהגות הנשים (אלות או בנות אדם) מאופיינת בחוסר יכולתן לקבל אחת את חברתה ולהתיידד זו עם זו . והריבים ביניהן המבוססים על ערמומיות נקמנות ושימוש ביופיין וחכמתן, כדי להשיג את מאווייהן.  בתיאורי הגברים בולט אומץ הלב וחמדנות, רצון לשלוט לזכות בתהילה ולהיות לגיבור.
האלים מאופיינים באינטריגות מתוחכמות שמטרתם להשיג את מבוקשם, והתנהגותם מזכירה תכונות אנושיות והתנהגות של בני אדם במצבים דומים. בין אלים מופיעה שנאה ואהבה בערבוביה ומזכירות לנו שגם אנחנו כבני אדם מודרניים עדיין משתמשים בהתנהגות הופכית כזו.                                         

מאפיין נוסף המוסיף מתח ועניין הוא בקביעה שהכל ידוע מראש (לאלים) אך נסתר מבני אדם.                   
מצד אחד תיאורי המלחמה מוצגים כמרושעים אכזריים ומשפילים מצד שני התנהגות הגיבורים זוכה להתלהבות והערצה של גבורה.  הקטור – הגיבור הטרויאני נרצח ע'י אכילס – הגיבור היוני שגם הוא מת לאחר מכן, כך מבליט הומרוס את האיזון המצוי בכל טרגדיה. ומעביר את המסר שבטבע ולא קיים טוב בלי רע או רע בלי טוב…    
לאחר הקרב, היוונים חוזרים הביתה ומתמודדים עם סופה ששולחים להם האלים שאינם מרוצים מחיילי צבא יוון. מנלאוס (בעלה של הלנה היפה שבגללה פרצה המלחמה) חשב לרצוח את הלנה בטרויה אך לבסוף נשא אותה לאשה בשנית בזכות יופיה…