Home » boom » עולם של שמחה

עולם של שמחה

אני נזכרת בימים הרחוקים שבהם בתור ילדה קטנה בבית ספר הייתי תלמידה טובה ואפילו אפשר לומר די מוצלחת, הייתה לי חברה, גם הי תלמידה טובה, רק היה לה חסרון אחד היא תמיד הצליחה יותר ממני. כשאני התאמצתי והשקעתי שעות להכנת שיעורי הבית היא כבר סיימה את הכל והייתה משחקת בחצר עם ילדים , כשלמדתי לקראת המבחן היא הייתה נוסעת באופניים. קנאתי בה כל כך, תמיד שאלתי את עצמי למה אני לא יכולה להיות כמוה? מה לא טוב בי? כל הבנים חיזרו אחריה והיא בכלל לא התעניינה בהם. ואני…רק רציתי שמשהו מסתכל לכיווני וגם מחמאה. באותם ימים נשרפתי מקנאה, דמיינתי אותה נופלת לשלולית וכולם צוחקים עליה, נכשלת במבחן ומורה צועקת עליה.
עכשיו כשאני מסתכלת אחורה ומנסה להבין על כל מה שקרה, אני יודעת שהקנאה שחשתי אותה כסוג של כאב יכלה להיות הנאה. אם הייתי מבינה אז שכישורים שניתנו לאותה ילדה ם לצורך ובמטרה מסוימת. אותה ילדה יכלה להשתמש בכישורים שלה כדי לתת תועלת לרבים.
ומה איתי? גם הכישורים שניתנו לי הם גם כן לצורך מסוים, והם ניתנו לי באיכות והכמות מדודה בדייקנות על מנת להעביר אותם לסובבים אותי.
אם באותם ימים הייתי מבינה את כל מה שאני מבינה היום, יכולתי קודם כל לשמוח בשביל החברה ואחרי זה יכולתי לשמוח על מה שאני.
אנחנו חלק מאותה המערכת ולכל אחד יש תפקיד מיוחד לו. אם נצליח להתחבר, ליצור קשר נכון בינינו, נוכל כל אחד עם הכישורים המיוחדים לו לתת ולהעניק לשני את מה שחסר לו. ובעצם לאף אחד כבר לא יחסר כלום, וכל מה שנחוש זה יהיה שמחה, הנאה. זה לא רק ניתנה וקבלה לאחרים, זה גם לשמוח בשמחתו של השני. במקום לחיות בגיהינום של עצמי , נוכל לצאת לגן עדן של רבים
לאחרונה ראיתי דוגמה לחיבור כזה בכנס של ארגון קבלה לעם . שמה הרגשתי איך החלום הופך למציאות.