Home » boom » קפיטליזם

קפיטליזם

בשנות ה 60 החל כריסטו לעטוף בניינים ציבוריים כשברקע התופעה של 'אריזת מתנות' וחפצים, המאפיינת את עולם השיווק הקפיטליסטי. עטיפה, יוצרת באדם תחושת הסתרה הדוחפת אותו לדמיין ולשאול 'מה יש מתחת לעטיפה'? כך מתעורר הרצון לגלות את הנסתר  שמלווה את האדם כבר שנים רבות מתוך סקרנות טבעית המבוססת על כך שהטבע מגולה לנו רק בחלקו. האמן מבחין בהתפתחות ב"רצון לקבל" של האדם המתעצמת וברצונו לקבל עוד ועוד… (המורה על התפתחות האגו) הוא מבחין בכך שמנהלי חברות מנצלים זאת כדי לשווק את סחורתם בנוסף להמלצה הפסיכולוגית המדגישה ש עטיפה מושכת מאפשרת להשפיע על האדם לצרוך יותר מתוך הציפייה לעונג והנאה.  
האדם לפי טבעו נמשך לתענוגים ובורח מכאב ויסורים. ועל תכונות אלה מבססים המשווקים את פרסום מוצריהם.                                                      

כדי להסב את תשומת ליבנו לתופעה, ועל מנת שלא ניפול ברשתם, כריסטו עוסק ביצירות אלה מתוך רצון להפוך אותנו למודעים לתהליך באמצעות עטיפת אלמנטים בולטים וגדולים בנוף ובסביבה.  ביצירה שלפנינו הוא עוטף איים בלב ים. בנוסף, הושפעו כריסטו ובת זוגו מהגילויים של הרס הסביבה ע"י האדם, ללא התחשבות בעתיד ובסכנות הצפויות לאנושות בעקבות מהלכים כאלה של חברות הענק המנוהלות ע"י רצונן להרוויח בכל מחיר כולל פרסום מטעה ושקרי.  באופן עקיף, 'מסבירים' האמנים לכולנו שעל האנושות להיות ערנית ומחוברת לטבע ולסביבה באופן רציונאלי ומתוך מחשבה על עתידם של הדורות הבאים, גם בנושאים כלכליים, מוסריים ורוחניים.
כריסטו משתדל להסב את תשומת ליבנו לאיזון העדין הקיים בעולמנו, כמו בכל מערכת סגורה – ולעשות מאמץ למנוע התדרדרות נוספת. לשקם את הטבע ולהחזירו למצב מתוקן.                               
הוא משוייך גם לזרם הנקרא: "אמנות אקולוגית" כאמן העוסק בשאלת התרבות האנושית מול הטבע.
עוד מימי קדם, שאף האדם להיטיב את תנאי חייו ע'י פיתוח המדע, הרפואה הטכנולוגיה ותחומים נוספים המאריכים את חיי האדם, ומיטיבים עימו. אך אינו מודע לכך שבדרך להשגת חיים כאלה, הוא מפר את האיזון שבטבע ופוגע בו באופן חמור שכבר היום מורגש ויורגש אף יותר בעתיד. כריסטו מאמין שתשומת ליבו של העולם באמצעות יצירותיו, תשכנע את האדם לפעול כנגד המדיניות המדאיגה המאפשרת לתאגידים פגיעה בטבע, ובכל זאת עוטף את האיים בצבע ורוד הנחשב כסמל של אופטימיות…
הקשר בין האדם לטבע, הפך מרכזי בתרבות המאה ה 20 וכולל התייחסות ביקורתית לציוויליזציה שלנו ובצורך לפתח מודעות לסכנות הטמונות לעתידנו במצב הנוכחי.