Home » boom » אישה אף פעם לא טועה

אישה אף פעם לא טועה

אישה אף פעם לא טועה. למה? כי היא מרגישה, ועם רגשות של אישה אין טעם להתווכח, היא תמיד צודקת. לכולנו יש אמא או היתה לפחות, זוכרים את העצות החכמות שלה? איך לא כדאי להתחבר עם ההוא, למה לא צריך לענות להיא, מה ללמוד, במה לעבוד, ואפילו איך להתלבש. אמא בדיעבד תמיד צדקה למה? כי היא אישה, ואישה תמיד צודקת.

הבעיה היא לא בסביבת האישה, שכן, נדמה שכולם כבר מכירים בכוחה ובצדקתה של אישה – באשר היא אישה. הבעיה דווקא באישה, שהרבה פעמים לא מאמינה לעצמה, למרות הרגשתה הצודקת, לפעמים, כי הצדק כואב ונמאס כבר להיות צודקת, והיא רוצה לחיות כמו כולם ולטעות, ולא לדעת מראש איך ומה יהיה הסוף.

לעיתים האישה מכסה את הרגשתה העמוקה את האינטואיציה הנשית שלה, זאת שמהווה לה מצפן, והיא יודעת היטב שאם לא תקבור אותה עמוק ככל שניתן, היא לא תוכל להמשיך לחיות בדרך הנוגדת או ההפוכה לה. אכן הבעיה עם האינטואיציה הנשית היא באישה ולא בסובבים אותה, שלעיתים נדמה כי הם מאמינים בה הרבה יותר ממה שהיא מאמינה לעצמה.

האישה מרגישה ויש לה את היכולת לכוון ולבנות להוביל ולגדל, אבל כל האפשרויות הללו לחלוטין תלויות באמונה שלה בעצמה ובירידה לנימים הכי פנימיים של עוצמתה הרגשית. אילו כל הנשים היו מתחברות להרגשתן ולמפתח ליבן הן היו בוחרות בדרך שהיה בה בכדי לבסס לעצמן חיים טובים וחשוב מכך-לעולם כולו. אישה היא ייצור חזק ואימתני ואילו היתה האישה מרימה ראשה ומחזקת את פנימיותה הזכה והבהירה, אין כל ספק שהיא היתה יכולה להנהיגה כמו בבית כך את האנושות.

אז מה בעצם צריך בכדי שאישה תאמין בעצה ובהרגשותיה, בראייתה הטבעית והצלולה ובהבנתה את התנהלות העולם? בטחון ואמונה בצדקת דרכה. האישה זקוקה בבטחון במערכת הטבע, בכח עליון שקיים ומנהל את המציאות והוא זה שקובע כיצד הדברים יתגלגלו ועל כן אין לה ממה לפחד ועליה לפעול לפי צו מצפונה והאינטואיציה המדוייקת שלה. ואמונה בצדקת דרכה שהיא הדרך שבה הטבע מכוון אותה ומורה לה כיצד עליה ללכת על מנת להגיע לאיזון עימו ולחיות וייצר עבורה וכפי שכבר אמרנו עבור כל סביבתה וכל העולם – חיים הרמוניים ובריאים.

אז נשים, קחו נשימה גדולה, ותעשו ותפעלו רק על פי מה שאתן מרגישות מבפנים, מהכח הנשי האמיתי, כי נשים – אף פעם לא טועות.