Home » boom » התחממות גלובלית

התחממות גלובלית

זיהום

האקלים בכדור הארץ הוא כמו לוליין בקרקס שמאזן את עצמו עם כל תנועה או שינוי. בדרך כלל האיזון השברירי מתקיים במדויק, עד כמה שזה אולי מפתיע לחשוב שהכול מתנהל כמו מעצמו ואם יש שינוי קטן בחלק הדרומי של כדור הארץ מיד כל המערכת מתגייסת כדי להחזיר את הכול לאיזון הנכון. האקלים השורר על פני כדור הארץ בין האדמה לאטמוספירה נועד לשמור על כל יושביה, זוהי מערכת המושפעת מגורמים רבים כמו השמש והזווית שבה היא פוגעת באדמה, מקורות מים, יערות וגובה טופוגרפי (מתוך http://cbd-oil-for-pain.org).
לשכבת האוזון חשיבות עליונה באיזון העדין הזה, היא מסננת את הקרינה האולטרה-סגולה המגיעה מהשמש, קרינה זו מסכנת את כל היצורים החיים. בסוף שנות השמונים מדענים גילו כי שכבת האוזון מעל הקוטב הדרומי הידלדלה מאד וקרינה מאד מסוכנת חודרת לכדור הארץ.
בעידן הטכנולוגי המתועש עם המרוץ אחר הגדלת התוצרת והתערבות בעלי ההון ופוליטיקאים, שכל עניינם הוא להגדיל את רווחיהם, הביאו ליותר ויותר הקמת מפעלי תעשיה ומכל שלל מעשי האדם המודרני שהביאו לפליטת גזי חממה כמו פחמן דו חמצני. עד מהרה נולד הביטוי "חור באוזון".
מתחילת המהפכה התעשייתית, לפני כמאתיים שנה החלו שינויי מזג האוויר על פני כדור הארץ ובשנים האחרונות חלה הקצנה משמעותית באקלים הכללי וכדור הארץ אינו מסוגל לאזן את עצמו יותר.
הטמפרטורות בחלקים מסוימים עלו והדבר משפיע על כל האיזון של האקלים הגלובלי. חוסר איזון זה מביא לתופעות קשות וקיצוניות של שיטפונות, בצורות ממושכות, ברד כבד, קיפאון או טמפרטורות גבוהות או נמוכות קיצוניות. האדם, תרתי משמע, כורת את הענף שעליו הוא יושב ומביא לקריסה כללית של המשאבים הכל כך יקרים לכולנו. ההשלכות של ההתחממות הגלובלית מגיעות לחקלאות. בעקבות השינויים כבר לא ניתן לגדל את אותם גידולים במקומות שונים וגם ההרכב התזונתי השתנה לרעה. אזורי המחייה של בעלי החיים רבים השתנה וכתוצאה מכך גם הפצת נגיפים. ההתחממות פוגעת מאוד באוכלוסיית האלמוגים ודבר זה משליך על אוכלוסיית הדגים.
לפי מחקרים נותר לאדם חלון הזדמנויות קצר לעצור את הנזק בהתחממות הגלובלית לפני מצב של אל חזור וכל עוד הפוליטיקאים ובעלי ההון לא ישתפו פעולה נמצא את עצמנו סובלים קשות ממכות הטבע שצפויות לנו.